InDesign programmis kujundamine

Trükises kõrvutiolevate lehekülgede ekraanivaade peaks välja nägema selline. Punase äärejoonega on tähistatud bleed ehk äralõigatav osa mida valmis trükises enam näha pole. Lehe servani kujundatud elemendid peaksid jätkuma bleedil. Keskele ulatuvad elemendid jätkuvad seljani või vastavalt kujundusele kõrvaloleval leheküljel.

Kõik graafilised elemendid: jooned, taustad, raamid ja tekstid tuleb määrata CMYK värviruumis.
Peab jälgima, et mustana mõeldud tekstid oleks määratud CMYK (0/0/0/100) mitte RGB (0/0/0) värviruumis. RGB värviruumis olev must muutub värvilahutuse käigus nelja värvi mustaks mis väikeste tekstide ja joonte puhul ei jää korrektne ega terav.

Kujundades arvestage trükkimise ja järeltöötluse käigus tekkivate nihetega. Selleks vältige lehe äärtes servaga paralleelseid jooni ja muid elemente mille nihkumine võib hiljem häirivalt nähtav jääda.

Brozüüride ja muude väikesemahuliste trükiste puhul mis on köidetud pehmekaanelise liimköitega või traaditud arvestatakse lehekülgede numeratsiooni esikaanest. Esikaas on lk 1, esikaane sisekülg lk 2 jne. Raamatute puhul alustatakse numeratsiooni tavaliselt tiitellehest. Tiitelleht on lk 1, tiitellehe tagus lk 2 jne (Tiitelleht on raamatu, muu trükise või dokumendi alguses olev lehekülg, millel on autori nimi (autorite nimed), teose pealkiri ja ilmumisandmed (väljaandja nimi või logo, ilmumise koht ja aasta).

Graafiliste elementide nagu logod, joonised vms lisamisel dokumenti eelistage kindlasti vektorformaadis faile (eps, ai). Ka pdf fail võib sisaldada vektorformaati.

Tagasi eelmisele lehele