InDesign programmis trükifaili tegemine

Trükifaili tegemiseks vali menüüst File > Export ja avanevas aknas formaadiks Adobe PDF (Print). Vanematel versioonidel lihtsalt Adobe PDF.

General alt vali Adobe PDF Preset: PDF/X-1a:2001 ja kindlasti Pages mitte Spreads. Spreads paneb kõrvutiolevad lk failis kokku mis ei võimalda hilisemat poognapaigutust. Compress alt võib kõik samaks jätta.

Marks and Bleeds alt valida Cropmarks ja Offset määrata 3 mm. Offset määrab kui kaugele tulevad lõikemärgid puhtast formaadist, antud juhul 3 mm. Bleed aktiivseks ja kindlasti igasse servas võrdselt 4 mm.